GRATIS FRAKT OG RETUR PÅ ALLE ORDRE

Høstens familietur

Les her

La oss holde det i gang

Produksjon & transport

Fra innkjøp av råvarer til endelig levering, hvordan vi får våre produkter hjem til deg.

 

De største konsekvensene for miljøet og samfunnet fra bedrifters virksomhet oppstår nedover i verdikjeden. Nå er det viktigere enn noensinne å integrere bærekraftsfokuserte praksiser i alle våre forsynings- og verdikjeder.

Hos Viking mener vi at den beste måten å sikre produksjonen av mer bærekraftige produkter er å se på produktets miljøpåvirkning gjennom hele produktets livssyklus, som starter med en ansvarlig og åpen verdikjedestyring.

 

Innkjøp og produksjon

Hos Viking har vi kategorisk jobbet gjennom og vurdert vår verdikjede, gjennomført endringer og avsluttet samarbeid med de som ikke er i stand til å etterleve bærekraftsstandardene som samsvarer med våre mål og standarder.

I 2020 prioriterte Viking leverandører som fokuserer på mer bærekraftige materialer og fortsetter å jobbe med leverandører og produsenter som søker strategiske og kontinuerlige miljø- og samfunnsforbedringer i deres rolle med å skaffe råvarer og produksjonsprosessen.

  • Vi har prioritert underleverandører og leverandører som har etablert resirkulering av avløpsvann og vannbesparende programmer.
  • Vi har prioritert underleverandører og leverandører som bruker fornybar og resirkulert kraft og leverandører som investerer i produksjonsutstyr for å redusere energiforbruket.
  • Vi vil prioritere underleverandører og leverandører som er bedre til å håndtere avfall som skapes under produksjon, og som fokuserer på reduksjon, gjenbruk og resirkulering i 2021/22.

Det er en utfordring å sikre alle steg i prosessen i en global verdikjede, fra innkjøp til produksjon. Det er derfor vi anvender bruken av tredjepartssertifiseringer som stiller tydelige krav til leverandører om sporbarhet, vann- og kjemikaliebruk i produksjonsprosessen, dyrevelferd og bærekraftig skogbruk.

 

Kjemikalier

Viking jobber med SATRA for å etterleve relevante myndighetskrav, teste og analysere komponenter i våre produkter, og å støtte utviklings- og innovasjonsprosjekter.

SATRA er en uavhengig forsknings- og testorganisasjon som tester fottøyprodukter for ikke tillatte stoffer i henhold til de europeiske REACH- og amerikanske kjemikalieforskriftene som den er CPSC-akkreditert for.

Sammen med SATRA har Viking utviklet sin egen «Liste over ikke tillatte kjemiske stoffer» som vurderes på nytt og fornyes hvert halvår for å sikre at internasjonal lovgivning er inkludert til enhver tid. Vår liste over ikke tillatte stoffer tilbyr også sertifiserte testmetoder for å sikre at testene gjennomføres ved hjelp av etablerte standarder. Denne listen sendes til og signeres av våre første-nivå-produsenter og -underleverandører hvert halvår.

Liste over ikke tillatte kjemiske stofferher.

 

Transport

Bring og DB Schenker er de viktigste transportselskapene som brukes av Viking. Både Bring og DB Schenker har gjennomført forbedringer innen bærekraft i logistikk- og leveringsbransjen ved hjelp av grønn teknologi, reduksjon av karbonutslipp og konsolidering i siste ledd.

I dag har ikke Viking prestasjonsindikatorer for å måle konsekvensene av vår frakt. Vi forplikter oss til å jobbe med bransjeledere og bærekraftseksperter for å fastsette disse prestasjonsindikatorene i 2021.

Se andelen av flyfrakt per år under:

  • 2020: 0,41%
  • 2019: 8,00%
  • 2018: 0,36% 
  • 2017: 1,29%
  • 2016: 0,23%
  • 2015: 0,81%

 

Frakt av direkte til forbruker-produkter

Alle Viking-produkter pakkes og fraktes i resirkulerte materialer. Returnert emballasje samles inn og resirkuleres ved et gjenvinningsanlegg i Sverige.

For øyeblikket har ikke Viking informasjon eller innsikt vedrørende prosentandelen av våre forsendelser der siste ledd-leveranser gjennomføres på en bærekraftig måte. Hvordan siste ledd-leveranser foregår er ofte avhengig av hvor kunden bor, og løsninger varierer fra hjemlevering til postkasser og hentesteder.

Vi forplikter oss til å revurdere vår rolle i denne prosessen og hva vi kan gjøre for å få til forbedringer på dette området i 2021.

 

Frakt av produkter fra produsenter

Alle produkter pakkes og fraktes i Forest Stewardship Certified (FSC)-sertifisert papp. Vi fortsetter å jobbe med å minimere bruken av plast som brukes til å frakte våre produkter og har fjernet all unødvendig plast fra emballasjen.

Transport- og logistikkselskapene vi samarbeider med inkluderer bruk av fornybar energi og har integrert bærekraftige praksiser i deres virksomhet, for eksempel å måle deres CO2-avtrykk.

For tiden samler Viking informasjon om vårt bidrag til CO2-utslipp fra fraktselskaper. For 2021 forplikter vi oss til å jobbe med våre logistikkpartnere og bærekraftseksperter for å få tilgang til denne informasjonen og gjennomføre meningsfylte endringer der det er nødvendig.

Bruk & gjenbruk
Les mer
Våre samarbeid
Les mer
Standarder & retningslinjer
Les mer