GRATIS FRAKT OG RETUR PÅ ALLE ORDRE

Høstens familietur

Les her

La oss gjøre det riktig

Standarder & retningslinjer

Våre produkter er produsert under trygge, lovlige og humane arbeidsforhold.

 

Etiske retningslinjer

Hos Viking tror vi på et inkluderende, trygt og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø, og vi forventer det samme av våre partnere og leverandører. Vi tar vår forpliktelse til å redusere vår miljøpåvirkning og fremme bærekraftige forretningspraksiser alvorlig, og arbeider kontinuerlig for å sikre at vårt engasjement gjenspeiles i hele vår verdikjede.

Vikings etiske retningslinjer beskriver forventningene vi har til oss selv og de vi jobber sammen med. Våre etiske retningslinjer er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner, og inkluderer supplerende retningslinjer definert av Viking Outdoor Footwear AS som skisserer en minimumsstandard.

Viking tar sikte på å kontinuerlig forbedre retningslinjer og praksis som støtter leverandører med å etterleve disse etiske retningslinjene. Du kan lese våre fullstendige etiske retningslinjer her.

 

Ansvarlig forretningsskikk

Hos Viking tror vi på ansvarlig forretningsskikk som respekterer mennesker, samfunnet og miljøet. Vi betrakter dette som en forutsetning for bærekraftig utvikling inn i framtiden. Vi forplikter oss til å arbeide med aktiv aktsomhet for å respektere og ivareta alle interessenter i vår egen virksomhet og de i hele forsynings- og verdikjeden. Vi forventer det samme av alle våre leverandører og partnere.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for bærekraftig utvikling. Viking Outdoor Footwear AS jobber kontinuerlig for å tilpasse vår forretningspraksis for å gjenspeile målene fastsatt av FN.

Du kan lese hele dokumentet om ansvarlig forretningsskikk her.

 

Medlemskap i etisk handel

Etisk Handel Norge er et medlemsbasert ressurssenter som fremmer etisk handelspraksis, som Viking ble et stolt medlem av i 2007.

Sammen med støtten til Etisk Handel Norge og andre bærekraftsfokuserte virksomheter, forblir Viking forpliktet til ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis.

Gjennom dette forplikter Viking seg til å rapportere om utfordringene vi står overfor hvert år, samt tiltakene vi iverksetter for å håndtere disse utfordringene. Rapporten er offentlig tilgjengelig og kan lese her.

 

Medlemskap i Grønt Punkt

Grønt Punkt er en bærekraftsfokusert medlemsdrevet ideell organisasjon som er ansvarlig for å finansiere gjenvinning og resirkulering av brukt emballasje på vegne av industrien. Gjennom Grønt Punkt bidrar medlemmer til å skape et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn med fokus på sirkulære løsninger.

Gjennom Grønt Punkt rapporterer Viking import av emballasje og betaler emballasjeavgifter. I sin tur støtter avgiftene innsamling, retur og resirkulering av papp, papir og plast i henhold til kravene fastsatt av myndighetene.

Les mer om Grønt Punkt her.

Produkter & materialer
Les mer
Produksjon & transport
Les mer
Bruk & gjenbruk
Les mer