GRATIS FRAKT OG RETUR PÅ ALLE ORDRE

Høstens familietur

Les her

La oss være åpne

Verdikjede & leverandører

Vårt engasjement for å opprettholde en bærekraftig forsyningskjede starter med ærlighet og åpenhet.

 

Langsiktige samarbeid

Hos Viking setter vi pris på de langsiktige forholdene vi har med våre leverandører. Vi søker aktivt likesinnede samarbeidspartnere og mener at store ting kan skje når mennesker samarbeider for å nå et felles mål. I 2020 er 77 % av våre partnersamarbeid mer enn 10 år, og 33 % av våre partnersamarbeid har vært på plass i 30 år eller mer.

Viking har hatt åpne leverandørlister siden 2016. Samarbeidet mellom Viking og våre leverandører er basert på åpenhet og tett kommunikasjon. Her kan vi ta opp problemer og muligheter i verdikjeden. Du kan se vår verdikjede på første nivå her.

 

BSCI-revisjoner

Siden 2003 har amfori BSCI gjort det mulig for bedrifter å forbedre deres sosiale prestasjonen innenfor deres verdikjeder og skape meningsfylt og virkningsfylt endring. Hos Viking iverksetter vi årlige BSCI-revisjoner ved våre produksjonsanlegg.

BSCI-revisjoner ved Vikings produksjonsanlegg tar for seg følgende saker, som inkluderer Vikings etiske retningslinjer, samt internasjonalt anerkjente konvensjoner (FN og ILO)

 • Samfunnsansvarsystemer
 • Involvering og beskyttelse av arbeidstakere
 • Retten til å danne fagforeninger og kollektive forhandlinger
 • Diskrimineringsfri arbeidsplass
 • Rettferdig lønn
 • Anstendige arbeidstider
 • Bedriftshelse og -sikkerhet
 • Forbud mot barnearbeid
 • Spesiell beskyttelse for unge arbeidstakere
 • Etiske ansettelsesforhold
 • Forbud mot tvangsarbeid
 • Beskyttelse av miljøet

 

Etisk forretningsadferd

Hvis noen områder viser seg å mindre tilfredsstillende ved gjennomgang, iverksettes tiltak umiddelbart for korrigere kursen. Revisjoner gjennomføres deretter etter 3-6 måneder for å avgjøre om tiltakene har lykkes. Når BSCI-rapporter blir tilgjengelige, gjennomgås disse rapportene rutinemessig med medlemmer av fabrikkledelsen i tillegg til ved besøk av ansatte i Vikings produktavdeling.

Standards & Policies
Learn more
Products & Materials
Learn more
Production & Transport
Learn more